Bidrag

Finspångs kommun fördelar årligen cirka tre miljoner kronor till kommunens fritids- och kulturföreningar samt studieförbund.

När det gäller föreningar som bedriver fritidsverksamhet riktas stödet i första hand till de som bedriver barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 7-20 år.

Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet (pdf-fil, 549 Kb, öppnas i nytt fönster)

Sommarlovsaktiviteter för barn & unga

Föreningar med verksamhet i Finspångs kommun kan ansöka om medel för sommarlovsaktiviteter.

Information gällandes ansökan om medel för sommarlovsaktiviteter (pdf-fil, 216 Kb, öppnas i nytt fönster).

Datorstöd för aktivitetsbidrag

Det finns ett datorstöd till hjälp med rapportering av aktiviteter på närvarokort. Det är ett Excel-program som är utformat så att bland annat uträkning sker automatiskt i kolumnerna för både det statliga och kommunala bidraget. Föreningar som ansöker om kommunalt aktivitetsbidrag måste använda datorstödet.

Du som ledare noterar närvaron på närvarokortet. Programmet håller sedan reda på de olika regelverken (ålder, kön, minimiantal på deltagare med mera) som ligger till grund för bidragen. En förutsättning för att kunna använda programmet är att Excel är installerat i den dator som används. Vid supportfrågor kontakta Mikael Häggström mobiltelefon 070-490 85 56.

Ansökningsdatum

 • Aktivitetsbidrag - 25 februari
 • Medel för sommarlovsaktiviteter barn & unga - 25 april
 • Lokalbidrag - 30 april
 • Anläggningsbidrag - 30 april
 • Bidrag till vuxenföreningar av särskild vikt - 30 april
 • Bidrag till folkbildningsorganisationer - 30 april
  (Projekt och utvecklingsbidrag - 1 december)
 • Tillfälliga bidrag (Arrangemangsbidrag - i god tid före arrangemanget)
 • Stimulans-, utvecklings- och projektbidrag - i god tid före projektet startar
 • Investerings- och upprustningsbidrag - 30 april eller i brådskande fall löpande under året.

Ansökningsblankett anläggningsbidrag (excel-fil 57 kb öppnas i ett nytt fönster)

Övriga ansökningsblanketter finns på vår blankettportal

Regional arrangörsgaranti

För föreningar finns det en arrangörsgaranti att söka från Region Östergötland för alla typer av professionella kulturarrangemang. För barn och unga kan även andra än föreningar söka, t ex förskolor och skolor. Stödet administreras av Riksteatern Östergötland på uppdrag av regionen. Se länk under rubriken mer information till höger på sidan där du även hittar länkar till andra organisationer som kan ge bidrag.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image