Åk 3

Skolbio

Den lille prinsen (animerad 2016)

För vem: F-klass - åk 4
Plats: Kulturhuset Finspång
Speltid: 1 tim 47 min
Bokning: Tillfällena är fördelade enligt nedanstående schema

Filmhandledning

Den lille prinsen  
14/2 09:00 Landsbygdsskolorna
2/3 09:00 Storängsskolan
9/3 09:00 Svälthagsskolan, Viggestorp och Högalid
18/4 09:00 Nyhem

Transport: Bokas genom Hällesta buss, 0122-505 92. Ange Annelie Egelin Tärning som referensperson och be dem märka fakturan med Skolbio.

Aktiviteten är en del av Finspångs kommuns barnkulturgaranti

 

 

Konst på plats(Samtids)Konst på plats!


Vad är samtidskonst? Kan konst vara mer än tavlor och skulpturer?
Med (Samtids)Konst på plats får eleverna själva skapa platsspecifik samtidskonst. Detta sker genom olika övningar varvat med enkel konsthistoria. Tanken är att eleverna ska få tillgång till nya sätt att se på sin omgivning och nya verktyg för att kunna uttrycka sig konstnärligt.

Vad händer när (Samtids)Konst på plats kommer till skolan?

Vi börjar på plats i skogen med en enkel presentation av några historiskt viktiga konstnärer och genomför ett par korta praktiska övningar. Allt arbete sker i grupp. Sedan har vi en kortare rast där eleverna kan äta ev. medhavd frukt. Efter rasten gå vi vidare med ytterligare en konstnärspresentation varpå eleverna i grupp genomför platsundersökningar* och arbetar fram ett gemensamt platsspecifikt konstverk**. När konstverken är färdiga har vi gemensam vernissage, reflektion och visning av de olika gruppernas konstverk.

Vem är det som kommer till skolan?

(Samtids)Konst på plats erbjuds av Cecilia Castro. Cecilia är konstnär och utbildad konstpedagog med bildlärarexamen och har stor erfarenhet av pedagogisk verksamhet med barn och unga.

*Platsundersökningen går ut på att eleverna i grupp undersöker en avgränsad plats. På det sättet skapar vi en fördjupad förståelse för platsen och (beroende av vald plats) även djupare förståelse för samhällsfunktioner, natur/miljö, historia, mellanmänskliga relationer och demokratiska värderingar. Detta är en konstnärlig metod som används av konstnärer idag för att skapa samtida konstverk.

**Med avstamp i platsundersökningen skapar eleverna sedan ett konstverk för den specifika platsen. Konstverket kan bestå i en installation, en performance, ett ljud, en dans eller liknande.

Boka:

Boka genom att mejla cecilia.ahlqvist@gmail.com. Ett tillfälle är ca 2 timmar, ca kl. 9-11 eller kl. 12-14 (jag anpassar mig i möjligaste mån efter ert schema)
Max 15 elever + minst 1 vuxen från skolan, är klassen större bokas två tillfällen, gärna samma dag! Bokningsbara datum: 3/5, 8/5, 15/5, 17/5 och 22/5. Både för- och eftermiddagar är bokbara.

Övrig info:

Vi är utomhus under hela besöket varför det är mycket viktigt att klä sig varmt!
Cecilia tar med sig allt material som behövs under besöket.
Inför besöket planerar vi in ett telefonmöte där vi går igenom upplägg. Där finns även möjligheten att gå igenom förväntningar och framföra särskilda önskemål.

Konst(iga) ord:

Samtidskonst = konst som skapats utifrån en undersökning av något och som ej har som främsta syfte att avbilda eller försköna.
Platsspecifik = konst som gjorts utifrån en specifik plats.
Gestalta = uttrycka i en visuell form, t.ex. dans, teater, skulptur m.m. används ibland synonymt med skapa
Performance = konstform där konstnären använder sin kropp som gestaltningsmaterial.
Installation = en rumslig gestaltning där objektets gränser i förhållande till rummet är otydliga.

Aktiviteten är en del av Skapande skola.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image