Åk 3

Konst på plats(Samtids)Konst på plats!


Vad är samtidskonst? Kan konst vara mer än tavlor och skulpturer?
Med (Samtids)Konst på plats får eleverna själva skapa platsspecifik samtidskonst. Detta sker genom olika övningar varvat med enkel konsthistoria. Tanken är att eleverna ska få tillgång till nya sätt att se på sin omgivning och nya verktyg för att kunna uttrycka sig konstnärligt.

Vad händer när (Samtids)Konst på plats kommer till skolan?

Vi börjar på plats i skogen med en enkel presentation av några historiskt viktiga konstnärer och genomför ett par korta praktiska övningar. Allt arbete sker i grupp. Sedan har vi en kortare rast där eleverna kan äta ev. medhavd frukt. Efter rasten gå vi vidare med ytterligare en konstnärspresentation varpå eleverna i grupp genomför platsundersökningar* och arbetar fram ett gemensamt platsspecifikt konstverk**. När konstverken är färdiga har vi gemensam vernissage, reflektion och visning av de olika gruppernas konstverk.

Vem är det som kommer till skolan?

(Samtids)Konst på plats erbjuds av Cecilia Castro. Cecilia är konstnär och utbildad konstpedagog med bildlärarexamen och har stor erfarenhet av pedagogisk verksamhet med barn och unga.

*Platsundersökningen går ut på att eleverna i grupp undersöker en avgränsad plats. På det sättet skapar vi en fördjupad förståelse för platsen och (beroende av vald plats) även djupare förståelse för samhällsfunktioner, natur/miljö, historia, mellanmänskliga relationer och demokratiska värderingar. Detta är en konstnärlig metod som används av konstnärer idag för att skapa samtida konstverk.

**Med avstamp i platsundersökningen skapar eleverna sedan ett konstverk för den specifika platsen. Konstverket kan bestå i en installation, en performance, ett ljud, en dans eller liknande.

Boka:

Boka genom att mejla cecilia.ahlqvist@gmail.com. Ett tillfälle är ca 2 timmar, ca kl. 9-11 eller kl. 12-14 (jag anpassar mig i möjligaste mån efter ert schema)
Max 15 elever + minst 1 vuxen från skolan, är klassen större bokas två tillfällen, gärna samma dag! Bokningsbara datum: 7/9, 11/9, 14/9, 18/9, 21/9, 25/9, 28/9

Övrig info:

Vi är utomhus under hela besöket varför det är mycket viktigt att klä sig varmt!
Cecilia tar med sig allt material som behövs under besöket.
Inför besöket planerar vi in ett telefonmöte där vi går igenom upplägg. Där finns även möjligheten att gå igenom förväntningar och framföra särskilda önskemål.

Konst(iga) ord:

Samtidskonst = konst som skapats utifrån en undersökning av något och som ej har som främsta syfte att avbilda eller försköna.
Platsspecifik = konst som gjorts utifrån en specifik plats.
Gestalta = uttrycka i en visuell form, t.ex. dans, teater, skulptur m.m. används ibland synonymt med skapa
Performance = konstform där konstnären använder sin kropp som gestaltningsmaterial.
Installation = en rumslig gestaltning där objektets gränser i förhållande till rummet är otydliga.

Aktiviteten är en del av Skapande skola.

 

FladdretFladdret

Ung scen/öst

Det har börjat fladdra i M:s mage. M och C vet inte riktigt vad det betyder. Är det något härligt eller läskigt eller äckligt eller jobbigt? M och C har kommit till klassrummet från en märklig framtid, för att tillsammans med publiken försöka lista ut vad det är för känsla som fladdrar och vad som ska göras åt den.

Fladdret är en teaterföreställning för barn 6 - 8 år som med hjälp av en hög moderna och klassiska berättelser om kärlek, tar sig an de stora romantiska känslorna och erbjuder ett utrymme för funderingar och interaktion.

Av Annika Nyman och Gustav Englund
Regi Gustav Englund.
Skådespelare Malou Zilliacus och Martha Rasmussen Lubiana

Spelar direkt i klassrum för en klass i taget! Gratis för skolor i Östergötland!

För vem: F-klass - åk 3

Föreställningslängd: 60 min

När: Turné i Östergötland 3 oktober – 15 december. Föreställningstider kl. 10.00 och/eller 12.00

Info och bokning: 013 -37 77 77 biljett@ungscen.se  ungscen.se

 

Julkonsert med Östgötamusiken

Julkonsert - ÖstgötamusikenFör vem: F-klass - åk3

Plats: Kulturhuset Finspång

Speltid: ca 45 minuter

Boka: Via webformulär, klicka på vald dag och tid nedan.

Julkonsert fredag 8/12 kl 9.00

Julkonsert fredag 8/12 kl 10.15

Julkonsert måndag 11/12 kl 9.00

Julkonsert måndag 11/12 kl 10.15

Transport: Ni som har busskort hos Östgötatrafiken åker med dem om möjligt. Busstransport bokas annars genom Hällesta buss, 0122-505 92. Ange Ida Lindfors som referensperson och be dem märka fakturan Julkonsert.

Aktiviteten är en del av Finspångs kommuns barnkulturgaranti

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image