Internationell klass

Skolbio

Lärare beslutar vilken av filmerna Den lille prinsens, Rum 213, Prinsessa eller Sameblod som passar eleverna bäst. Se utbudet för övriga årskurser.
Bokning: Genom anmälningsformulär nedan.

Anmälningsformulär

Aktiviteten är en del av Finspångs kommuns barnkulturgaranti

 

Konsert med Norrköpings symfoniorkestern

Musik på ditt språk

När: 8-9/5 kl 14:00
För vem: Elever som går i internationell klass (högstadiet och gymnasiet)
Plats: Norrköping

Information och bokning: Använd länk till höger.

Aktiviteten är valbar och ingår inte i barnkulturgarantin

 

 

 

Cirkus Elivra

Cirkus Elviras Skapande Skola-projekt

syftar till att genom lustfylld inlärning nå dessa mål:

Estetisk Verksamhet:

  • Utveckla nyfikenhet och mottaglighet för intryck från omvärlden. Utveckla tilltron till den egna förmågan att uttrycka sig genom lek och drama.
  • Utveckla sin förmåga till socialt samspel och samarbete genom att delta i olika skapande aktiviteter.
  • Kunna medverka i drama aktiviteter där röst mimik gester eller föremål används.

Kommunikation:

  • Utveckla sin vilja att kommunicera och samspela med andra.
  • Erövra redskap för tänkande, lärande kontakt och påverkan genom verbal och icke verbal kommunikation.
  • Språk och kultur är förenade med varandra genom lek och drama får eleverna tillfälle till att bearbeta nya upplevelser.

Motorik:

  • Deltagande i gruppaktiviteter ger upplevelser av lust, glädje och gemenskap och utvecklar samarbetsförmåga, respekt och förståelse för andra människor.

För mer information: Besök Cirkus Elviras webbplats, länk finns under mer information till höger på sidan.

Plats: På plats på skolan

Tid: Enligt schema nedan

Datum Plats Målgrupp
5-6 mars Storängsskolan INK-klass
7-9 mars Nyhemskolan Grundsärskolan

 

Aktiviteten är en del av Skapande skola.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image