Suzukiundervisning

Shinichi Suzuki var en japansk violinpedagog som utvecklade en metod att lära små barn spela. Grundidén är att man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig tala, det vill säga genom att lyssna och härma. Musikskolan i Finspång erbjuder i mån av plats barn från och med 5 år att spela fiol enligt denna metod.

Föräldrar

Undervisningen inleds med en kurs för föräldern, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna. Undervisningen är upplagd med två undervisningstillfällen per vecka, en enskild lektion och en grupplektion.
Från slutet av bok 2/3 ersätts grupplektionen med orkesterspel i musikskolans orkestrar.

Noter

Noter används inte de första åren och alla stycken i Suzukirepertoaren lärs in och spelas upp utantill. Styckena är ordnade i en pedagogisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Alla stycken repeteras ständigt och elevens repertoar ökar därför ständigt. När barnet är symbolmoget och uppnått viss spelförmåga undervisas det i notläsning och elementär musiklära. På samma sätt som barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av största vikt är omgivningen, uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image