I höst börjar förädlingen av Vibjörnsparken

29 juni 2016 kl. 08:58

Ek i VibjörnsparkenDet första som sker är en stor satsning på belysning av gångstråk, pulkabacken och den stora eken. I nästa steg anläggs ett nytt gångstråk. Då ska också parkbänkar bytas ut. Under 2017 avslutas uppfräschningen med plantering av ängar och en lekplats.

Arbetet inleddes hösten 2014 i nära dialog med kommunmedborgarna. Bland annat fanns möjlighet att lämna önskemål och diskutera parkens framtid på mässan Finns i Finspång 2014.

– Jättemånga har engagerat sig. Efter mässan har vi också haft offentliga medborgardialoger, enkäter och andra tillfällen när kommuninnevånarna har fått tycka till om parken.

– Nu har vi en plan för arbetet. Vi har fått pengar att satsa på Vibjörnsparkens förädling 2016 och 2017 och vi tror att innevånarna kommer att bli nöjda, säger Lina Alm, samhällsutvecklare hos Finspångs kommun.

Många förknippar Vibjörnsparken med pulkaåkning. Därför satsar kommunen på belysning i backen vintertid. Även gångstråken i parken kommer att få belysning.

Satsning på belysning

– Vi vill att Vibjörnsparken estetiskt sett ska hållas samman med Bruksparken och Engelska parken, därför blir belysningen av samma antika typ som i de två andra parkerna. Även den stora gamle eken mitt i parken ska lysas upp. Det blir också ett helt nytt gångstråk parallellt med parkeringen vid Klippestorpsgården.

– Det ska knyta ihop parkeringen med de övriga gångstråken upp mot Ekkällan. Den befintliga grillplatsen i parken ska också göras bättre och synligare, berättar Lina.

Under 2017 kommer två nya slåtterängspartier att anläggas, dels på en mindre plätt upp mot Kapellvägen, dels på en större yta mot Ekkällevägen. I planerna finns också en lekplats och en naturstig.

Läs mer om hur kommuninnevånarna upplever parken i tidigare publicerad nyhet på finspang.se.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image