Så upplevs Vibjörnsparken av invånarna

28 januari 2016 kl. 10:48

En stor ek i vinterlandskap Foto:Reine HanssonUnder 2014 och 2015 har ett omfattande arbete genomförts där du som invånare har fått möjlighet att delta i utvecklingsarbetet med Vibjörnsparken. Du har fått möjlighet att beskriva vad parken betyder för dig, hur du upplever den och hur du skulle vilja utveckla den.

Att så många har deltagit har gett kommunens tjänstemän en bred bild av Vibjörnsparkens betydelse för dig som invånare.

En uppskattad tillgänglig naturpark

"(I Vibjörnsparken) njuter jag av naturen, ser årstiderna, njuter av det som är naturligt och vackert. Inget konstlat (Kvinna 66-75 år)"

Vibjörnsparken beskrivs som en mycket uppskattad tillgänglig naturpark mitt i Finspång. Många beskriver både en och flera generationers minnen och relationer till parken. Parken uppskattas för sina naturvärden och möjligheten att välja aktiviteter. De vanligaste aktiviteterna i parken är att njuta, vila, följa årstiderna växlingar eller åka pulka och spela brännboll.

"Den stadsnära naturen och öppna parken. Perfekt för att umgås i samt helt underbar för pulkaåkning på vintern. (Man, 26-35 år)"

Parken saknar belysning

Det mest negativa som framförs är att det saknas belysning i Vibjörnsparken. Ytterligare en negativ aspekt av parken är att det saknas en tillgänglig offentlig toalett samt att det saknas en lekplats. Vidare upplevs lastbilsparkeringen som otrygg.

"(Det mest otrygga i parken är) att det inte finns några lampor på kvällarna och att det inte finns något staket mot den stora vägen. (Kvinna, 16-25 år)"

Behåll grundutformningen men förstärk områden

För att behålla det som invånarna uppskattar och värdesätter med Vibjörnsparken har tjänstemännen föreslaget kommunstyrelsen att parken bör bevaras i sin grundutformning men förstärkas inom ett par områden. Det för att parken även i framtiden ska kunna vara en betydelsefull plats för kommunens invånare.

"Ni får inte sätta upp högtalare i parken, det måste få vara tyst. Inga skräniga konserter eller andra jippon som cirkus. Låt det vara lugn. Fler bänkar med ryggstöd och gärna i lä, det saknas i dag. (Kvinna, 76-85 år)"

Arbetet fortsätter utifrån förslag från invånarna

Utvecklingen av Vibjörnsparken föreslås baseras på följande förslag från kommunens invånare:

  • Lekmiljö.
  • Bänkar, bord, soptunnor och grillplats i samband med lekmiljö, delvis anpassade för funktionsnedsatta.
  • Belysning på gång och cykelvägar. Eventuellt ny sträckning längs med parkeringen och riksväg 51 innanför en eventuell grön vägg.
  • Belysning i pulkabacken.
  • Fler parkbänkar och soptunnor i gångstråken, delvis anpassade för funktionsnedsatta.
  • Skyltning av naturstig, faunadepå och liknande
  • Anläggande av slåtteräng.
  • Anläggande av grön vägg mot parkeringen och riksväg 51.
  • Tillgänglig toalett i parken.

I december fattade kommunstyrelsen beslut om att tjänstemännen ska arbeta vidare med utvecklingen av Vibjörnsparken utifrån dessa ovanstående förslag som framkommit i dialogen med dig som invånare.

Under våren 2016 kommer en handlingsplan att arbetas fram. Arbetet med att utveckla parken beräknas börja under 2016.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image