Ansök om bidrag för sommarlovsaktiviteter för barn och unga

11 april 2017 kl. 10:07

Nya sedlar som gäller från 1 oktober 2015Föreningar, organisationer och kommunala verksamheter i Finspångs kommun kan ansöka om bidrag för sommarlovsaktiviteter.

Bidrag kan erhållas från Statliga medel för sommarlovsaktiviteter.

Kriterier för sommaraktiviteterna är att de ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Ansökan ska innehålla uppgifter om den planerade verksamhetens art och omfattning i antal barn och tid samt vilka dagar eller veckor som avses.

 Ansökan ska innehålla beräknad kostnad, belopp som söks samt organisationens plusgiro eller bankgiro. Max belopp är 2000 kronor per dag och förening (beloppets storlek styrs av antalet deltagare).

Din ansökan

Din ansökan önskar vi senast den 28 april via vår webbformulär.

Ansökan via vår webbformulär.

Planerade aktiviteter sommaren 2017

  • Camp Grosvad vecka 26-29.
  • Hörnan On Tour vecka 26-29.
  • Sportis Camp vecka 33.
  • Cirkus vecka 33.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image