Vibjörnsparken

Ek i Vibjörnsparken

Vibjörnsparken ligger i östra delen av Finspångs tätort. I nord, öst och väst omges parken främst av bostadsområden med närhet till skola och förskolor. Längs södra delen av parken löper riksväg 51, varifrån parken tydligt syns.

Vibjörnsparken kan ha varit en del av engelska parken som anlades under 1790-talet av Jean Jacques de Geer och hans fru Aurora Taube. I dag sträcker sig engelska parken från Finspångs slott, slottsparken, till lusthuset Lugnet som är belägen sydost om Vibjörnsparken. Parken fick sitt nuvarande namn på 1940-talet då kommunen namngav parkområdet efter hemmansägare Vibjörn.

Vibjörnsparken har sedan den anlades använts till många olika ändamål. I dag uppskattar många invånare exempelvis parkens centrala läge, skogspartierna och de öppna ytorna.

I Vibjörnsparken finns i dag upplysta gångvägar och gott om bänkar. En ny plantering ramar in parken längst med riksväg 51 som kommer växa upp och rama in mer och mer för varje år.

Mitt i parken står den gamla Eken som nu mer är belyst. I backen ner från minigolfbanan brukar barnen åka pulka när det finns snö, och nu mer finns det belysning att tända för vinterkvällars pulkaåkning. I två hörn av parken finns slåtterängar anlagda. Dels vid Ekällevägen och dels vid Kappelvägen. Där växer äldre blom. Och grässorter som ska slås på sensommaren. Mitt i parken finns staren för en naturstig som med hjälp av skyltar, träfigurer och insektshotell berättar om vilket djur och naturlivs om finns i parken.

Där den gamla ladan tidigare stod finns nu mer en lekpark. Lekparken är anpassad till naturen och erbjuder mycket att upptäcka och utforska, både i lekparken och i slänten och skogen ovanför. Vid lekparken finns tillgängliga picknickbord, sandbord samt gunga och karusell. Vid lekparken finns även en grillplats med bänkar och väderskydd.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image