Utvecklingen av Vibjörnsparken

De senaste åren har Finspångs kommun fått in många förslag och önskemål på utveckling av Vibjörnsparken. Det har gjort att Finspångs kommuns kommunfullmäktige har gett sektorerna i kommunen i uppdrag att utveckla Vibjörnsparken genom att göra en handlingsplan för hela Vibjörnsparken.

Arbetet inleddes hösten 2014 i nära dialog med kommunmedborgarna. Bland annat fanns möjlighet att lämna önskemål och diskutera parkens framtid på mässan Finns i Finspång 2014.

Cultural planning

Arbetet fortsatte sedan under 2015 med stöd av arbetsmetoden cultural planning och en rapport arbetades fram utifrån de tankar som framkommit i dialogen med medborgarna.

Läs mer om metoden Cultural planning.

Med den rapporten som underlag beslutade kommunstyrelsen i december 2015 att arbetet skulle fortsätta och att ett utvecklingsarbete skulle påbörjas i parken utifrån rapporten. Det finns pengar avsatta för arbetet under 2016 och 2017. Under dessa år har Finspångs kommun bland annat investerat i ny gångväg, belysning på gångvägarna, nya bänkar, fler planteringar och växter, belysning av Eken och pulkabacken, toalett, slåtteräng, naturstig och en ny lekplats med grillmöjligheter.

Invigning 2017

Allt arbete färdigställdes under 2017 och en stor invigning med många besökare genomförde den 1 december 2017.

Här kan du se en film på några minuter om utvecklingen och invigningen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image