Dialoger och resultat

Våren 2015 gjorde Finspångs kommun en enkät för kommuninvånare att fylla i. Enkäten fanns både i pappersform och som webb-enkät. Totalt kom drygt 150 svar in.

I maj samma år hölls även samtal i Kulturhuset om Vibjörnsparken. Drygt 15 personer kom och diskuterade parken med representanter från kommunen.

Representanter från kommunen har även varit på Storängsskolans fritidsverksamhet och träffat barn i olika åldrar. De har jobbat med Vibjörnsparken på flera olika sätt, bland annat har det gjorts en studieresa till Norrköping och barnen har byggt en modell av drömparken.

Att så många har deltagit har gett kommunens tjänstemän en bred bild av Vibjörnsparkens betydelse för dig som invånare.

En uppskattad tillgänglig naturpark

"(I Vibjörnsparken) njuter jag av naturen, ser årstiderna, njuter av det som är naturligt och vackert. Inget konstlat (Kvinna 66-75 år)"

Vibjörnsparken beskrivs som en mycket uppskattad tillgänglig naturpark mitt i Finspång. Många beskriver både en och flera generationers minnen och relationer till parken. Parken uppskattas för sina naturvärden och möjligheten att välja aktiviteter. De vanligaste aktiviteterna i parken är att njuta, vila, följa årstiderna växlingar eller åka pulka och spela brännboll.

"Den stadsnära naturen och öppna parken. Perfekt för att umgås i samt helt underbar för pulkaåkning på vintern. (Man, 26-35 år)"

Parken saknar belysning

Det mest negativa som framförs är att det saknas belysning i Vibjörnsparken. Ytterligare en negativ aspekt av parken är att det saknas en tillgänglig offentlig toalett samt att det saknas en lekplats. Vidare upplevs lastbilsparkeringen som otrygg.

"(Det mest otrygga i parken är) att det inte finns några lampor på kvällarna och att det inte finns något staket mot den stora vägen. (Kvinna, 16-25 år)"

Behåll grundutformningen men förstärk områden

För att behålla det som invånarna uppskattar och värdesätter med Vibjörnsparken har tjänstemännen föreslaget kommunstyrelsen att parken bör bevaras i sin grundutformning men förstärkas inom ett par områden. Det för att parken även i framtiden ska kunna vara en betydelsefull plats för kommunens invånare.

"Ni får inte sätta upp högtalare i parken, det måste få vara tyst. Inga skräniga konserter eller andra jippon som cirkus. Låt det vara lugn. Fler bänkar med ryggstöd och gärna i lä, det saknas i dag. (Kvinna, 76-85 år)"

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image