Ansökan om insatser

Är du i behov av stöd och hjälp i din dagliga livsföring kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare med en ansökan för det du behöver hjälp med.

Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. När ansökan inkommer görs en behovsbedömning och en prövning enligt lagar och föreskrifter om du kan få den hjälp du ansökt om. För det behöver biståndshandläggaren träffa dig för att få information om din situation.

Hur lång tid kommer det att ta?

Beroende på vad ansökan avser kan utredningstiden vara från någon dag upp till en månad. När utredningen är klar får du ett beslut om vilken hjälp du beviljats. Efter det kontaktas du inom några dagar av den som ska utföra dina insatser. Du får då besked om när du kommer att få din hjälp. Behöver du omvårdnadsinsatser får du din hjälp inom ett par dagar, gäller det serviceinsatser, så som städning och tvätt, kan det ta upp till ett par veckor innan du får din hjälp. För den som beviljats särskilt boende kan det ta upp till tre månader att få en plats.

Att överklaga 

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan det överklagas, se under fliken Omsorg och stöd/Äldreomsorg/Överklaga beslut.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image