Demenssjukdom

Två händer som håller varandra, fotograf Jennie Jansson.Vilka symtom kan vara tecken på demens eller annan sjukdom?

 1. Om man har minnesstörningar mer än 6 månader

 2. Om det blir svårare:

  • att lära sig nya saker
  • att detaljerat minnas det man nyligen varit med om
  • att komma ihåg att göra sådant som man planerat
  • att minnas när och i vilken ordning aktuella händelser inträffat
  • att koncentrera sig på fler saker samtidigt
  • att känna igen sig och hitta i miljöer som inte är bekanta
  • att hitta rätt ord eller uttrycka sig riktigt när man talar eller skriver
  • att komma på vilken metod och vilket handgrepp som ska användas vid praktiska arbetsuppgifter
  • att tänka abstrakt, till exempel förstå pengars värde

3. Om personligheten förändras

Man blir till exempel nervös och orolig vid förändringar, irriterad, ser och hör saker som inte finns i verkligheten, omdömet sviktar, rastlöshet och nedstämdhet.

 En utredning kan ge svar

För att få rätt stöd och hjälp är det värdefullt att tidigt komma i kontakt med sjukvården så att en medicinsk bedömning kan göras. I en utredning kan man finna andra behandlingsbara sjukdomar med liknande symtom som demenssjukdom, exempelvis vitaminbrist, ämnesomsättningssjukdomar eller depression. Det är din distriktsläkare på vårdcentralen som ansvarar för att utreda dina besvär.

  • För en första kontakt – ring Vårdcentralen på telefon: 010- 105 92 60. En sjuksköterska ringer då upp och du kan boka tid för läkarbesök.

 Läkaren utreder

Du kallas till ett besök och läkaren påbörjar, tillsammans med arbetsterapeut i Finspångs hemsjukvård, en första utredning som består av samtal/frågor, provtagningar, röntgen och tester. Det krävs en sammanvägd bedömning av olika undersökningar och bedömningar i dialog med dig och dina närstående för att få klarhet i vad som orsakar dina besvär.

Vad händer sen?

När alla undersökningar och tester är klara sammanställs resultaten. Du kallas till ett nytt besök hos din läkare.

Läkaren informerar om utredning, diagnos och eventuell läkemedelsbehandling. Tillsammans gör ni en plan för uppföljning.

Annan hjälp och stöd

Vid läkarbesöket kommer du också att få information om kommunala insatser och stöd. Med ditt medgivande kan kontakt förmedlas med kommunens demenssjuksköterska och biståndshandläggare. Om behov finns utreds dina och dina närståendes hjälpbehov av kommunens biståndshandläggare.

Då det gäller insatser som kan underlätta för dig och dina närstående i hemmet t ex hjälpmedel eller hur man praktiskt ska klara vardagen kan arbetsterapeuten vara behjälplig.

 Ibland är det inte tillräckligt med en första utredning för att fastställa demenssjukdom. I de fallen ska en specialistbedömning göras – en så kallad utvidgad demensutredning. Den görs i Finspång eller Norrköping och läkaren remitterar då vidare till detta.

Om du har frågor – dra dig inte för att ta kontaktmed någon av oss. Våra kontaktuppgifter finns i höger på sidan.

 

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image