Avgifter för hemsjukvård

Hemsjukvårdsreformen innebär att kommunerna kan ta ut avgifter för hemsjukvård och att landstinget kommer att ta ut en separat avgift för läkarbesök i hemmet.

Kommunerna analyserar alltid den enskildes så kallade avgiftsutrymme innan avgifter tas ut. Den som har lite pengar kan alltså bli helt befriad från avgifter för den kommunala hemsjukvården.

Länets kommuner har tagit fram ett gemensamt beslutsunderlag för politiska beslut om patientavgifter 2014. Kommunfullmäktige har fastställt avgifter för hemsjukvården. År 2014 är kommunens maxtaxa 1 776 kronor per månad. Mer än så betalar ingen till kommunen, oavsett hur stor inkomst man har.

Besök av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller undersköterska som är anställd i hemsjukvården kostar 100 kr per besök. Du betalar max 400 kr per kalendermånad.

Hembesök av läkare kostar 200 kronor per besök och omfattas av landstingets högkostnadsskydd, som innebär att den enskilde betalar högst 1 100 kronor per år i avgift till landstinget.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image