Rehabilitering

Finspångs kommuns har ansvaret för rehabilitering och habilitering inom särskilt boende och inom hemsjukvården.

Kommunrehab

På kommunrehab finns arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter anställda. Insatser kan exempelvis bestå av bedömning av fysisk och kognitiv funktion, behandling, träning, förskrivning av hjälpmedel samt bostadsanpassning.

I ansvaret ligger också att bedöma behov av, ordinera, prova ut och följa upp hjälpmedel. Hjälpmedelsförskrivningen regleras av förskrivningsanvisningar framtagna av Region Östergötland och länets kommuner.

Kommunrehab ansvarar inte för hämtning av förskrivna hjälpmedel i ordinärt boende utan de ska återlämnas då behovet upphört. Återlämning sker under kontorstid på Bergska skolan, Ekmans väg 12, Finspång.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:







FeedBackbutton image