Välj utförare av hemtjänst

Finspångs kommun har så kallat kundval enligt LOV, lagen om valfrihet, inom hemtjänst och närliggande områden.

Vad betyder kundval eller valfrihet inom hemtjänst?

LOV har gjort det möjligt för kommuner att öppna upp våra verksamheter för privata utförare. Det innebär att du får möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna. Du kan välja mellan kommunens hemtjänst eller ett privat företag som är godkänt av kommunen.

Privat utförare

För att en privat utförare ska kunna erbjuda dig sina tjänster måste utföraren först godkännas av kommunen. Det är vi som bestämmer vilka krav de utförare som ska tillhandahålla hemtjänst måste uppfylla och skriva ett avtal med utföraren. Vi har också det yttersta ansvaret för att de godkända utförarna följer avtalet.

Kommunal utförare

Kommunen kommer även i fortsättningen att erbjuda kommunala alternativ som utförare.

Välj område

Utförarna är valbara utifrån fyra olika geografiska områden; Skedevi, Hällestad, Väster och Öster. Detta betyder att du kan välja mellan de utförare som finns där du bor. Biståndshandläggarna kan hjälpa dig att tala om vilket område du tillhör.

Se områdena på karta (pdf-fil 1 Mb, öppnas i nytt fönster)

Vad kostar det?

Det är kommunens taxa som du betalar och det kostar lika mycket om du väljer kommunens hemtjänst eller ett privat företag.

Läs om avgifterna under rubrikerna Hemtjänst/Avgifter.

Vill du säga ifrån om dina hemtjänstinsatser ska du göra det fem dagar innan för att inte debiteras en kostnad. Detta gäller inte om du blir akut inlagd på sjukhus.

Service och omvårdnad

Hemtjänst är samlingsnamnet för alla insatser som beviljas den enskilde i dennes hem, enligt socialtjänstlagen. För att få hemtjänst måste du först få ett beslut från en biståndshandläggare utifrån ditt individuella behov.

Hemtjänst kan innefatta servicetjänster och/eller omvårdnadstjänster.

Hur går valet till?

Valfriheten är frivillig. När du får hemtjänst beviljad, får du information från kommunens biståndshandläggare om att du kan välja mellan olika utförare.

På blankettportalen Mina sidor hittar du blanketten för att göra ditt val.

När du gjort ditt val, meddelar biståndshandläggaren företaget eller kommunens hemtjänst att du valt just dem. Utföraren får uppgifter om vilka insatser du blivit beviljad. Utföraren tar sedan kontakt med dig och ni kommer överrens om när och hur tjänsten ska utföras.

Om du inte väljer en utförare kommer kommunens biståndshandläggare att hjälpa dig att få en utförare enligt en beslutad turordningslista.

Möjlighet till tilläggstjänster

De privata företagen som etablerar sig kan erbjuda tilläggstjänster som inte ingår i hemtjänsten. Tilläggstjänsterna betalas direkt till utföraren och ingår inte i biståndsbeslutet.

Fixartjänst

Kommunens Fixartjänst kommer att erbjuda sina tjänster gratis precis som i dag.

Om du inte är nöjd

Dina synpunkter och klagomål på hemtjänsten gör att servicen och omvårdnaden kan förbättras. Vänd dig i första hand till din utförare om du har synpunkter eller klagomål.

Du kan även skriva ner dina synpunkter oavsett vem som utför dina hemtjänstinsatser på kommunens klagomålsblankett eller vända dig till kommunens äldrelots för råd och stöd.

Hur gör jag om jag vill byta utförare?

Vill du byta utförare kan du göra det med tio dagars varsel. Du behöver inte ge någon motivering till varför du vill byta. När du hittar den utförare du vill ha, kan du själv kontakta dem direkt eller vända dig till kommunens biståndshandläggare för hjälp.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image