Kommunala pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är organisatoriskt knutet till den sociala myndighetsnämnden som har ett särskilt ansvar för frågor som berör äldre personer enligt socialtjänstlagen (SoL) § 5.

Sociala myndighetsnämnden har även ansvar för insatser enligt lagen om stöd och insatser till vissa funktionshindrade (LSS) och färdtjänstfrågor.

Ett referens- och remissorgan

Det kommunala pensionärsrådet ska vara ett referensorgan till den politiska organisationen och ses som en kunskaps- och erfarenhetsresurs.

Rådet ska användas som remissorgan i frågor som berör eller kan komma att beröra äldre personer.

Till det kommunala pensionärsrådet är en en beredningsgrupp knuten. Den består av ordförande, föreningsrepresentanter och berörda tjänstemän inom sektor social omsorg.

Det finns även en grupp för föreningsrepresentanterna: "KPR-SAM" som träffas inför kommunala pensionärsrådets sammanträden.

Kommunala pensionärsrådet har möten fyra gånger per år. Extra möten kan hållas vid behov.

Reglementen för kommunstyrelsens rådgivande organ och kommittéer pdf-fil 126 Kb, öppnas i nytt fönster)

Protokoll

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image