Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått kan du överklaga det. Överklagandet ska vara skriftligt och beskriva vilket beslut du inte är nöjd med, varför du inte är nöjd och vilken ändring du vill ha.

För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha inkommit till Finspångs kommun senast tre veckor från den dag du fick beslutet.

Överklagan prövas då först hos kommunen, om kommunen inte finner att beslutet ska ändras skickas överklagan till Förvaltningsrätten i Linköping för prövning. Se länk till höger på sidan. 

Om du behöver hjälp med att skriva överklagandet kan du vända dig till din biståndshandläggare för att få hjälp, se kontaktuppgift till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image