Värdighetsgarantier

Kvinna pratar med man, foto Mostphotos.seI Finspångs kommun har vi tagit fram tre områden för lokala värdighetsgarantier:

  • Gott bemötande genom att personalen är lyhörd och empatisk.
  • Respektera kundens hem. Mötet ska ske på brukare och kunds villkor i samförstånd.
  • Komma på avtalade tider och att ta kontakt om tiden förskjuts mer än 30 minuter.

Bakgrund

Under 2007 tillsatte regeringen en värdighetsutredningen med särskilt fokus på vad begreppet värdighet för äldre innebär. Utredningen föreslog i sitt betänkande att en särskild värdegrund för äldreomsorgen förs in i Socialtjänstlagen (SoL). Huvudbegreppen är värdigt liv och välbefinnande. 2010 beslutades i enlighet med propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen att en bestämmelse ska införas i SoL om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och om ökat brukarinflytande.

Finspångs kommun har fokuserat på delaktighet

Socialstyrelsen gjorde det möjligt för Sveriges kommuner att söka bidrag för arbetet med införandet av lokala värdighetsgarantier. Finspångs kommun fick sin ansökan godkänd och startade arbetet 2011. En projektgrupp bildades och den valde delaktighet som fokus i arbetet. Projekt har hittills genomförts med utbildning av personal, fokusgrupper, inspirationsdag samt planeringsdagar. 

Arbetet har skett i fem fokusgrupper

Projektgruppen arbetade med fem fokusgrupper. De bestod av brukare och kunder, anhöriga, personal, medborgare och politiker. Projekt- och fokusgrupperna träffades vid flera tillfällen för att diskutera vilka områden som skulle prioriteras. Initialt bestämdes att oavsett fokusgruppernas resultat skulle brukare och kunds grupp vara det styrande underlaget för innehållet i de lokala värdighetsgarantierna.

Det visade sig att brukarnas och kundernas åsikter skilde sig åt från övriga. Med utgång från resultatet har projektgruppen utarbetat de tre första lokala värdighetsgarantierna för Finspångs kommun.

Arbetet med att utforma värdighetsgarantier fortsätter kontinuerligt. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image