Arbete och ekonomiskt stöd

Sedlar i olika Svenska valörer (Fotograf: Riksbanken)När du inte ser någon annan möjlighet att klara din egen eller familjens försörjning, kan du vända dig till socialtjänsten för att få hjälp. Det kan till exempel vara budget- och skuldrådgivning, försörjningsstöd eller hjälp från arbetsmarknadscentrum med arbetsträning eller arbetspraktik.

Sekretess

Alla personliga uppgifter om dig är skyddade enligt lagen om sekretess. Detta innebär att endast personalen på socialtjänsten och du själv har rätt att se uppgifterna, och att de inte får lämnas ut utan ditt tillstånd.

Överklaga

Din rätt till bistånd prövas enligt Socialtjänstlagen. Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga. I ditt skriftliga beslut finns anvisningar om hur du bär dig åt. Om du vill ha hjälp med att överklaga kan du vända dig till din handläggare.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut under rubriken Kommun och demokrati/Påverka/Överklaga beslut.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image