Arbetsmarknadsåtgärder

Finspångs kommuns arbetsmarknadsenhet  riktar sig till arbetslösa personer som kanske har fastnat i gamla spår.

Vi på arbetsmarknadsenheten utgår hela tiden från vad du vill. Vi tror att alla individer har förmågan att ta sig dit de vill, men att det kan behövas lite hjälp och stöd på vägen.

Stödet ger vi genom en kombination av;

  • träning i personlig marknadsföring
  • ökade kunskaper om arbetsmarknad och studier
  • praktik och företagsbesök
  • gruppövningar
  • individuella motivationssamtal.

Det övergripande målet är att du som deltar i våra verksamheter ges förutsättningar till utbildning eller egen försörjning på den öppna arbetsmarknaden.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image