Landskapsvård

Gärdesgård vid Ölstadsjön, fotograf Rolf WeddingHos oss på landskapsvården kan du delta för att få en inblick i hur olika utearbeten fungerar.

Arbetsuppgifterna är varierade och i hög grad säsongsbetonade. Här sker utomhusarbete året runt.

Inom avdelningen utförs i dag skogsarbeten på kommunal mark så som huggning, gallring och slyröjning. Grässkötsel på allmänna ytor, både trimning och klippning. Lövröjning, viss städning, snöskottning och sandning samt tömning av hundlatriner är andra regelbundna arbetsuppgifter. 

På uppdrag utförs även viss tillsyn av busskurer och papperskorgar.

Här utförs all yttre service för hemmaboende som är beviljad av socialtjänsten.

Vi röjer även vandringsleder och har ett åtagande i Ölstasjöns naturreservat.

Arbetet har genom åren utvecklats till en mera kvalificerad naturvård av de kommunala markerna och vattendragen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image