Begravning

Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet.

Om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan man upprätta en dödsboanmälan. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Om dödsboet saknar tillgångar helt eller delvis, kan socialtjänsten ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning.

Hänsyn bör tas till allmänt vedertagna begravningstraditioner och i förekommande fall olika religiösa och etninska gruppers speciella önskemål om hur en begravning skall ordnas. Den avlidnes och anhörigas önskemål beträffande formerna för begravningen bör respekteras, om kostnaden är skälig.    

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image