Barn som far illa

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen skyldighet att rapportera till de lokala socialkontoren om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?

I Finspångs kommun kan du vända dig till myndighetskontoret om du misstänker att barn far illa. De tar emot anmälningar och information.

Känner du familjen är det alltid bäst om du talar om för dem att du tycker att barnen far illa och att du tycker att de behöver hjälp. Ni kan besöka socialsekreteraren tillsammans.

För familjen i fråga är det säkert svårt om någon anmäler bakom ryggen på dem. Det kan hända att familjen lever på ett sätt som gör att du är rädd för efterräkningar. Då kan du göra anmälan anonymt. En anonym anmälan utreds som andra anmälningar.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du ringa omedelbart till polis eller till socialjouren. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

Utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som avser barns hemförhållanden görs när barnet kan vara i behov av stöd eller skydd.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image