Ensamkommande barn

Barn i krigetIbland söker barn och ungdomar under 18 år asyl i Sverige utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig. De blir då vad vi kallar ensamkommande barn eller ungdomar. Kommunens uppdrag är att ge ungdomarna den bästa möjliga starten i Sverige.

Kommunen ansvarar för att ta emot barnen, ordna boende och annan omsorg. Ensamkommande barn omfattas av samma regler och omvårdnadssystem som gäller för samtliga barn och unga i Sverige.

God man

Alla barn som kommer till Sverige utan någon vuxen får en god man som representerar dem i både personliga och ekonomiska förhållanden.
Läs mer om god man under Omsorg och stöd/Överförmyndare/Gode män för ensamkommande barn

Tryggt boende

Trygghet och omsorg är ledord för i boendeverksamheten. Verksamheten vilar på ett pedagogiskt förhållningssätt där vi arbetar för att ungdomarna ska må bra, utvecklas och integreras i samhället. Boendet ska vara så bra och hemliknande som möjligt där vardagen består av skolgång, matlagning, städning, läxläsning och intressanta fritidsaktiviteter.

Läs om familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson under Omsorg och stöd/Barn, ungdom och familj/familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Skolgång för ensamkommande

Barn under 18 år har rätt att gå i skola under asyltiden. Så fort det är möjligt börjar ungdomarna sina studier, antingen på någon av grundskolorna eller på Nya Bergska Väst.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image