Familjerätt

Finspångs kommun arbetar med en rad familjerättsliga frågor som rör barn.
Här kan du få mer information och svar kring frågor familjerätten ofta möter i sitt arbete.

Faderskap

Många personer i kommunen träffar oss i samband med att de får barn.
Vi utreder och fastställer faderskap för alla barn till föräldrar som inte är gifta.

Samarbetssamtal

Ibland har föräldrar som separerar svårt att komma överens om vad som är barnets bästa beträffande vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna får då komma till oss för rådgivande samtal eller genom frivilliga så kallade samarbetssamtal, försöka komma överens.

Vårdnad, boende och umgängesutredning

I bland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten som då ber familjerätten att utreda frågan och komma med ett förslag hur barnets behov bäst kan tillgodoses.

Adoption

Du som funderar på adoption kan vända dig till familjerätten. Här kan du få information och diskutera dina möjligheter att få adoptera.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image