Samarbetssamtal

Familjerätten erbjuder föräldrar, att genom samarbetssamtal, försöka lösa sin konflikt gällande vårdnad, boende, umgänge samt frågor som gäller barnets försörjning. 

Det vanligaste är att föräldrar själva ringer och vill ha hjälp men domstolen kan också förordna om samarbetssamtal.

Samarbetssamtal bygger på frivillighet och föräldrarnas vilja att lösa sina problem. Barnets bästa ska komma i främsta rummet.

  • Vi träffar föräldrarna enskilt eller gemensamt under ett visst antal strukturerade samtal.
  • Syftet med samtalen är att föräldrarna ska hitta lösningar kring barnen som båda föräldrarna kan acceptera.
  • I bland samtalar vi också enskilt med barnet.
  • Även nya partners kan delta i samtalen under förutsättning att det är båda föräldrarnas önskan.
  • Vi kan hjälpa föräldrar med umgängesplanering.
  • Vi kan även skriva juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende, umgänge under förutsättning att föräldrarna är ense och att det bedöms vara för barnets bästa. 
  • Samtalsledarna är neutrala och har tystnadsplikt.
  • Samtalen är kostnadsfria.

Kontakta oss


Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image