Familjeteamet

Till familjeteamet kan du som är förälder vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll eller i din livssituation. 

Familjeteamet erbjuder stöd i frågor som rör:

 • föräldraskap och föräldrautbildning
 • relationsproblem - föräldrar och barn
 • samarbetssamtal vid vårdnads, boende och umgängesfrågor
 • samtalstöd i familjekriser
 • hot och våld i hemmet  
 • rådgivning i sociala frågor


På familjeteamet arbetar socialsekreterare och behandlingsassistenter. Personalen är utbildade inom exempelvis MI, Cope, Art och Aktivt Föräldraskap.

 

Förutom enskilt stöd kan vi  erbjuda:

Föräldramottagning

Behöver du råd och stöd i din föräldraroll ?
Då är du välkommen att ringa och boka en tid till vår föräldramottagning som är öppen varje onsdag (ej lovdagar) kl. 13.00-17.30. 
Här kan du till exempel ta upp frågor gällande barns :

 • Relationer, familj, vänner, kompisar
 • Databeroende / skolk
 • Regler och rutiner hem/skola/fritid
 • Oro för alkohol, tobak, droger.
 • Barns trots och tonårstid.
 • Föräldraskaps frågor, skilsmässa.

Mellan sommarveckorna 26 - 32 är föräldramottagningen stängd.
Du kan ringa och få telefonrådgivning under dessa veckor. 

 

Samarbetssamtal

" Barn har rätt till båda sina föräldrar, därför är det viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna lösningar för barnets bästa "

Familjeteamet erbjuder samarbetssamtal, det är en möjlighet att som förälder hitta former för hur umgänge, vårdnad och boende ska lösas för sitt / sina barn. Samarbetssamtalen fokuseras på föräldraskapet, inte att förmå föräldrar att leva tillsammans. Det är barnets behov som är det viktiga. Vi kan hjälpa till att skriva avtal om vårdnad, boende och / eller umgänge. Ett sådant avtal är juridiskt bindande, som en dom utfärdad av domstol.

Samtalen är kostnadsfria och frivilliga.
Familjeteamet erbjuder även barnsamtal om så önskas.

 

Solkatten

Solkatten är en gruppverksamhet till barn och ungdomar som lever med olika typer av krångel i familjen. Det kan till exempel vara missbruk eller psykisk ohälsa.

Mer information om Solkatten hittar du under Omsorg och stöd/Beroende och missbruk/Solkatten

 

Ett Tu Tre 

Ett Tu Tre är en gruppträff för unga blivande och nyblivna föräldrar (under 25 år) med barn under ett år. Gruppträffarna sker i samverkan mellan familjeteamet, mödravården (MVC) och barnhälsovården (BVC).
Vill du vara med så träffas vi tisdagar kl. 14-15.30 på BVC.
Du kan även besöka oss på facebook på sidan som heter just Ett Tu Tre

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image