Familjeteamet

Till familjeteamet kan du som är förälder vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll eller i din livssituation. 

Familjeteamet erbjuder stöd i frågor som rör:

 • föräldraskap 
 • relationsproblem - föräldrar och barn
 • rådgivning i sociala frågor
 • samtalstöd i familjekriser
 • hot och våld i hemmet - mer information under våld i nära relationer 
 • samarbetssamtal vid vårdnads, boende och umgängesfrågor
  - mer information under familjerätt


På familjeteamet arbetar socialsekreterare och behandlingsassistenter. Personalen är utbildade inom exempelvis MI, Cope, Art och Aktivt Föräldraskap.

Föräldramottagning

Behöver du råd och stöd i din föräldraroll ?
Du kontaktar oss och bokar en tid för ett personligt möte till vår föräldramottagning. Vi har öppen varje måndag (ej lovdagar) kl. 15.30-18.00. 
Här kan du till exempel ta upp frågor gällande barns :

 • Relationer, familj, vänner, kompisar
 • Databeroende / skolk
 • Regler och rutiner hem/skola/fritid
 • Oro för alkohol, tobak, droger.
 • Barns trots och tonårstid.
 • Föräldraskaps frågor, skilsmässa.

Solkatten

Solkatten är en gruppverksamhet till barn och ungdomar som lever med olika typer av krångel i familjen. Det kan till exempel vara missbruk eller psykisk ohälsa.

Mer information om Solkatten hittar du under Omsorg och stöd/Beroende och missbruk/Solkatten

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image