Familjeteamet

Till familjeteamet kan du som är förälder vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll eller i din livssituation. 

Familjeteamet erbjuder stöd i frågor som rör:

 • föräldraskap och föräldrautbildning
 • relationsproblem - föräldrar och barn
 • samarbetssamtal vid vårdnads, boende och umgängesfrågor
 • samtalstöd i familjekriser
 • hot och våld i hemmet  
 • rådgivning i sociala frågor


På familjeteamet arbetar socialsekreterare och behandlingsassistenter. Personalen är utbildade inom exempelvis MI, Cope, Art och Aktivt Föräldraskap.

 

Förutom enskilt stöd kan vi  erbjuda:

Föräldramottagning

Behöver du råd och stöd i din föräldraroll ?
Då är du välkommen att ringa och boka en tid till vår föräldramottagning som är öppen varje måndag (ej lovdagar) kl. 15.30-18.00. 
Här kan du till exempel ta upp frågor gällande barns :

 • Relationer, familj, vänner, kompisar
 • Databeroende / skolk
 • Regler och rutiner hem/skola/fritid
 • Oro för alkohol, tobak, droger.
 • Barns trots och tonårstid.
 • Föräldraskaps frågor, skilsmässa.

 

Solkatten

Solkatten är en gruppverksamhet till barn och ungdomar som lever med olika typer av krångel i familjen. Det kan till exempel vara missbruk eller psykisk ohälsa.

Mer information om Solkatten hittar du under Omsorg och stöd/Beroende och missbruk/Solkatten

 

Ett Tu Tre 

Ett Tu Tre är en gruppträff för unga blivande och nyblivna föräldrar (under 25 år) med barn under ett år. Gruppträffarna sker i samverkan mellan familjeteamet, mödravården (MVC) och barnhälsovården (BVC).
Vill du vara med så träffas vi tisdagar kl. 13-14.30 på BVC.
Anmälan till gruppen gör du via kontakten i fältet till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image