Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för mer information eller för att få hjälp.

Behöver du akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon närstående snabbt behöver hjälp.

Läs mer under rubriken Behöver du akut hjälp? 

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Finspångs kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig.

Läs mer under rubriken Verksamheter för hjälp och stöd 

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

I tabellen nedan hittar du information om verksamheter hos Finspångs kommun som du kan vända dig till samt länkar till information hos 1177.  1177.se/Ostergotland är en webbplats med information och tjänster från alla Sveriges landsting och regioner.

Område

Verksamheter hos Finspångs kommun

Information hos 1177

Brister i föräldraskap

Familjeteamet


Ungdomshälsan

Bristande foräldraskap

Dyslexi

Elevhälsa

Dyslexi

Dödsfall

Ungdomshälsan


Familjeteamet

Dödsfall

Ekonomiska problem

Arbete och ekonomiskt stöd


Försörjningsstöd 


Budget- och skuldrådgivning

Ekonomiskt stöd

Funktionsnedsättning

Finspångs kommun

 Funktionsnedsättning

Ilska och utbrott

Familjeteamet


Ungdomshälsan

Barn och unga som lätt får utbrott

Kriminalitet

Familjeteamet


Ungdomshälsan

 Kriminalitet

Kris i livet

Ungdomshälsan


Familjeteamet

 Att hamna i kris

Mobbning och kränkande behandling

Kontakta skolkuratorn

Mobbning

Problem i skolan

Central barn- och elevhälsa


Skolnärvaroteam

Problem i skolan

Alkohol och droger -riskbruk och missbruk

Exitus 


Ungdomshälsan

 

Gruppverksamhet för barn och ungdomar som lever med krångel i familjen (t.ex. missbruk) 

Alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Sexuella övergrepp

Myndighetskontoret


Ungdomshälsan 

Sexuella övergrepp mot barn och unga

Skilsmässa

Ungdomshälsan

 

Familjeteamet

Gruppverksamhet för barn och ungdomar som lever med krångel i familjen (t.ex. missbruk) 

Skilsmässa eller separation i en barnfamilj

Skolfrånvaro

Skolnärvaroteam


Central barn- och elevhälsa

Problem i skolan

Stress

Central barn- och elevhälsa


Ungdomshälsan


Familjeteamet

Stress

Våld och övergrepp

Våld i nära relationer

Våld och övergrepp

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image