Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Finspångs kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Område

Information

Ungdomshälsan i Finspång,
tfn 0122-852 95

Du som är mellan 13-25 år är välkommen att kontakta Ungdomshälan om du vill prata med någon om hur du mår.

Läs mer under rubrikerna Omsorg och stöd/Barn och familj/Ungdomshälsan.

Sjukvårdsrådgivningen,
tfn 1177

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

Läs mer på webbplatsen 1177.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

Läs mer på Umos webbplats.

Socialtjänsten,
tfn 0122-850 00

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Läs mer under rubrikerna Omsorg och stöd/ Barn, ungdom och familj.

Central barn- och elevhälsa,
tfn 0122-850 00

Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

Elevhälsan omfattar skolhälsovården, psykolog, kuratorer och specialpedagoger.

Rektorerna har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

Läs mer under rubrikerna Utbildning/Central barn- och elevhälsa.

Familjeteamet, föräldramottagning,
tfn 0122-853 30, 853 10

Till familjeteamet kan du som är förälder vända dig för att få råd och stöd i din föräldraroll eller i din livssituation.

Läs mer under rubrikerna Omsorg och stöd/Barn och familk/Familjeteamet.

Vårdcentralen i Finspång,
tfn 010-105 92 60

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till vårdcentralen.

Läs mer på webbplatsen 1177.

Barn och ungdomspsykatri (BUP),
tfn 010-104 45 00

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Läs mer på webbplatsen 1177.

Länsenheten för ätstörningar,
tfn 010-103 09 20

På webbplatsen ätstörning.se finns information kring ätstörning.

Läs mer på webbplatsen Ätstörning.

I Linköping finns landstingets ätstörningsenhet.

Läs mer på webbplatsen 1177.

BRIS - Barnens Rätt i Samhället, tfn 116 111

BRIS kan alla under 18 år ringa, mejla till eller chatta med för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Läs mer på BRIS webbplats.

BRIS Vuxentelefon – om barn, tfn 077-150 50 50

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn

Läs mer på BRIS webbplats.

Livlinan

Livlinan.org ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På webbplatsen kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.www.livlinan.org

Läs mer på Livlinans webbplats.

Röda korset - Jourhavande kompis chattjour

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Till Röda korsets chattjour.

Barn- och ungdomslinjen på inspektionen för vård och omsorg (IVO)
tfn 020-120 06 06

Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta IVO för att få information om dina rättigheter och för att berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med IVO.

Barn- och ungdomslinjen på IVO

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image