Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon med beroendeproblem befinner dig ofta i en svår situation. Som anhörig kan du alltid göra något åt din egen situation, men du behöver ofta hjälp med detta.

Behandlingsteamet erbjuder stöd, enskilt eller i grupp som syftar till att ge de anhöriga, ökad kunskap om beroendesjukdomen, samt stöd i att förändra sin egen situation.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image