Roller och ansvar

Olika offentliga aktörer har olika ansvar i mottagandet av flyktingar. Informationen nedan är hämtad från Migrationsverket och krisinformation.se.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för mottagandet av och boende för ensamkommande barn. De ärendena handläggs av handläggare hos Finspångs kommun.

Finspångs kommun ansvarar också för nyanlända som har fått beviljat uppehållstillstånd.

Migrationsverkets ansvar

  • Prövar asylansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.
  • Ordnar mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.
  • Betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

Länsstyrelsens ansvar

  • Stödjer och underlättar samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet.
  • Samordnar information till allmänhet och media.
  • Skriver överenskommelser med kommunerna i länet om mottagande av flyktingar och skyddsbehövande och deras anhöriga.

Region Östergötlands ansvar

Alla asylsökande har rätt till hälsoundersökning och vård och alla barn måste erbjudas skola.

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande

Alla som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Asylsökande har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) ansvar

MSB:s uppdrag är att samordna Sverige för att hanteringen av flyktingsituationen ska bli så effektiv som möjligt, och för att inget ska falla mellan stolarna. Med hjälp av regelbundna nationella samordningsmöten, nationella lägesbilder och analyser från MSB får aktörerna stöd att fatta informerade och välgrundade beslut i sin verksamhet.

Hur du hjälpa till?

Som medmänniska kan du hjälpa till på flera olika sätt. Finspångs kommun behöver bland andra dig som kan ställa upp som familjehem, kontaktperson eller god man.

Finspångs kommun har publicerat en nyhet med information om hur du kan hjälpa till. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image