Vårdcentralen Finspång - så fungerar den

I Sverige gör välutbildade sjuksköterskor den första bedömningen via telefon och besök av dem som söker med sjukdomssymtom. Sjuksköterskorna ger egenvårdsråd, bedömer och behandlar självständigt, och ordnar vid behov tid för bedömning hos läkare.

LMA-kort och ID-handlingar är viktiga

När du har kontakt med oss ska du alltid ha giltigt LMA-kort med dig samt de ID-handlingar du har. Är inte LMA-kortet giltigt blir det mycket dyrt. Legitimering är lagstadgad här och mycket viktig ur patientsäkerhetssynpunkt. Informera om din korrekta adress och telefonnummer.

Vid akut behov av sjukvård

Vid akuta och allvarliga sjukdomstillstånd ring ambulans, telefonnummer 112, eller åk till akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Behov av sjukvård - men inte akut

Om du eller närstående kan svenska eller engelska:

  • Ring till vårdcentralen Finspång måndag-fredag kl 8-16 för sjukvårdsrådgivning och bokning av tid till vårdpersonal.
    Telefonnumret är 010-105 92 60.
  • Ring till Vårdguiden 1177, telefonnummer 1177. Det är en sjukvårdsrådgivning som är öppen dygnet runt alla dagar. Där kan du få information om vilka mottagningar du kan kontakta för att få hjälp.

Om du inte talar svenska eller engelska

Måndag till fredag mellan kl 8 och 12 har du möjlighet att träffa en arabisktalande sjuksköterska i Finspång. Hon kan göra en första bedömning av dina problem.

Talar du inte arabiska så beställer sjuksköterskan telefontolk på ditt språk.

Var beredd på att väntetid kan förekomma. Sköterskan bedömer vad som är lämpligast handläggning av ditt ärende, så som:

  • egenvårdsråd
  • tid för bedömning hos läkare
  • andra rekommendationer så som kontakt med sjukgymnast eller Flyktingmedicinskt centrum

Information på arabiska

I pdf-filerna nedan hittar du samma information som ovan, på arabiska.

مرحبا بكم في المركز الصحي في فينسبونغ

 عندما يكون لديك موعد عند الطبيب أوالممرضة

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image