Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till personer som har en bestående funktionsnedsättning och därför behöver ändra något i sin permanenta bostad (inte fritidsbostad).

Bidraget lämnas till åtgärder som gäller bostadens fasta funktioner och lämnas inte under ett sjukdomstillstånd eller en rehabiliteringsperiod. Genom bidraget ska personer med funktionsnedsättning kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Verksamheten styrs av lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Exempel på åtgärder:

  • Ta bort trösklar
  • Bygga ramper
  • Ställa iordning duschplats

Bidraget består av en åtgärd, som utförs i bostaden. Denna görs och betalas av kommunen.

Så här söker du bidraget

  • Kontakta en arbetsterapeut via hemsjukvården eller Närsjukvården i Finspång och boka ett hembesök. Hemsjukvården når du via kommuns växel. Kontaktuppgifter till Närsjukvården i Finspång hittar du under Mer information till höger på sidan.
  • Arbetsterapeuten hälsar på och ser efter hur det fungerar i bostaden.
  • I det fall det inte räcker med att anpassa bostaden med hjälpmedel, skriver arbetsterapeuten ett intyg och lämnar ut ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag. Ansökningsblankett kan du också hämta på samhällsplaneringsenheten eller hämta under rubriken Blanketter högst upp på sidan
  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag lämnar du in eller skickar till samhällsplaneringsenheten på Finspångs kommun, se kontaktinformationen till höger på sidan. Tänk på att fastighetsägarens medgivande ska finnas med i de fall sökanden inte äger fastigheten.

Handlingar vid ansökan

 

HandlingarAntal

Anmärkning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

1 ex

Ansökningsblankett finns i fliken blanketter överst på sidan.

Intyg från arbetsterapeut

1 ex

 

Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.

1 ex

Om sökanden önskar kan kommunen hjälpa till med att ta in anbud för den sökandes räkning.

Efter ansökan

  • Arbetet får inte påbörjas förrän skriftligt beslut erhållits.
  • Ta kontakt med den som ska utföra arbetet, eller kommunens handläggare då ansökan beviljats.
  • När arbetet utförts anmäls detta till kommunens handläggare som gör en besiktning och ordnar med utbetalning av beviljat belopp.

Om du har några frågor kan du kontakta handläggaren på samhällsplaneringsenheten.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image