Brukarundersökningar

Annica OttossonBrukarundersökningen görs årligen. De riktas till individer som bor i Finspångs kommuns bostäder med särskild service samt personer inom dagligverksamhet.

Syftet med brukarundersökningen var att ta del av brukarnas upplevelse av kvaliteten i bostäder med särskild service samt i dagligverksamhet. Det är en del av uppföljningen av verksamheten och bli ett underlag för den fortsatta utvecklingen.

Gruppbostäder och servicebostäder

Boendeformerna i enkäten är gruppbostäder och servicebostäder. Brukare som bor i dessa boendeformer har beslut om beviljade insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL), den kommunala psykiatrin.

Rapport - brukarundersökning - bostad med särskild service (pdf-fil 643 kb öppnas i nytt fönster)

Dagligverksamhet

En nöjdhetsundersökning genomfördes och riktades till brukarna inom Finspångs kommuns nio dagliga verksamheter samt de brukare som är företagsplacerade. 

Rapport - brukarundersökning - daglig verksamhet (pdf-fil 605 kb öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image