Godmanskap

Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga.

När kan det bli aktuellt med god man?

En person kan få en god man av många olika anledningar. Oftast är man på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv. Vardagen kan bli lättare för en funktionshindrad med en god man som till exempel kan sköta kontakterna med sociala myndigheter och andra.

För många kan en god man vara livsviktig för att minska skadeverkningar av missbruk eller sjukdom. Personen kan då få hjälp att hantera räkningar och ta kontakt med sociala myndigheter.

Hur går det till?

Om du eller dina närmast anhöriga funderar på en god man för dig kan det vara lämpligt att börja diskutera frågan med Finspångs kommuns handläggare på myndighetskontoret. Du kan också ta direktkontakt med handläggaren på överförmyndarkontoret.

Kommunens överförmyndare har tillsyn över de gode män som finns i kommunen. Ofta ansöker överförmyndaren om att god man ska utses. Ansökan kan även göras av personen själv eller en nära anhörig. Tingsrätten fattar sedan beslut. Vänd dig till överförmyndaren i din kommun om du behöver stöd och hjälp.

Läs mer om Överförmyndaren under rubrikerna Kommun och demokrati/Överförmyndaren.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:







FeedBackbutton image