Avlösarservice i hemmet

Syftet med insatsen är att dina närstående ska få möjlighet till avlastning i omvårdnadsarbetet för att:

  • utföra sysslor
  • genomföra egna aktiviteter
  • föräldrar ska kunna engagera sig i övriga familjemedlemmar så som syskon 
  • återhämta sig (ej arbete).

Avlösaren ansvarar för att du får ditt omvårdnadsbehov tillgodosett genom att följa familjens rutiner i överenskommelse med närstående.

Insatsen ska utgå från ditt hem och omfattar främst att finnas till hands för aktiviteter inom hemmet. Insatsen syftar inte till att utföra sådana sysslor i hemmet som kan sammanfalla med föräldra-, make- och makaansvaret.

Avlösarens uppgift är att vara ett stöd för dig i hemmet under den tid som närstående är i behov av avlastning.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image