Bävervägen 13A

Gruppbostaden är ett boende för personer med utvecklingsstörning och/eller autism.

I gruppbostaden kan du få stöd med den personliga omvårdnaden, att kunna utföra vardagliga sysslor så som städ, tvätt och inköp. Det personliga stödet för fritids- och kultursysselsättningar samt den sociala kontakten och gemenskap med andra tillgodoses inom ramen för boendet.

Personal finns dygnet runt och arbetar för att varje brukare i boendet får ett självständigt liv som är anpassat efter var och ens speciella behov, intresse och möjligheter.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image