Händelsecenter

Lekrum på Dagcenter i Finspång, inomhusbild med olika hjälpmedel för brukarnaHändelsecenters verksamhet finns i centrala Finspång.

Vi tar emot tio till tolv deltagare som är beviljad daglig verksamhet enligt lagen om stöd för vissa funktionshindrade (LSS). 

Under dagen på Händelsecenter erbjuder vi brukarna upplevelser och stimulans genom exempelvis, vita rummet, musikbädd, aktivitetsrum och bollhav.

Verksamheten vänder sig till personer med måttlig eller grav utvecklingsstörning.

Vi utför olika aktiviteter som exempelvis:

  • ADL-träning (Aktiviteter i det dagliga livet)
  • Handikappridning
  • Varmbad
  • Taktil massage

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image