Kontaktperson

Syftet med insatsen kontaktperson är att bryta eller förebygga isolering för personer med funktionsnedsättning.

Insatsen är till för dem som har begränsat med sociala kontakter, eller få kontakter utöver sina anhöriga.

Kontaktpersonen är en medmänniska som hjälper den enskilde att delta i samhällslivet som exempelvis vid fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen kan också vara ett stöd i kontakter med myndigheter, ge råd och vara ett bollplank. Allt för att den enskilde ska bli så självständig som möjligt.

Kommunen förmedlar kontaktpersoner 

Det är kommunen som förmedlar kontaktpersoner. Innan man blir kontaktperson görs en utredning med bland annat registerkontroll hos polisen.

Beslutet om kontaktperson gäller ett visst antal timmar per månad som kontaktpersonen och den enskilde ska träffas.

Läs mer om familjehem och kontaktperson under rubrikerna Omsorg och stöd/Barn och familj/Familjehem och kontaktperson.

Anmäl ditt intresse för att bli kontaktperson på vår webbplats.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image