Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Syftet med korttidstillsyn enligt LSS är att ge skolungdom över 12 år en meningsfull fritidssysselsättning utanför det egna hemmet då föräldrar eller vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Du ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image