Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger möjlighet till rekreation och miljöombyte för dig som har en funktionsnedsättning. Den ska också ge möjlighet till avlösning för föräldrar och anhöriga. Du kan vara på korttidsvistelse under veckans alla dagar.

Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt, till exempel läger eller kolonivistelse.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image