Ledsagarservice

Syftet med ledsagarservice är att du ska ha möjlighet att komma ut i samhället, att skapa och bibehålla kontakter med andra samt kunna delta i vardagsnära aktiviteter.

Med stöd av ledsagaren ska du få möjlighet att ta del av olika fritidsaktiviteter utifrån dina önskemål. Insatsen planeras i samråd med dig och ledsagaren och utförs utanför hemmet.

Ledsagaren som följer med på aktiviteter är inte skyldig att tillhandahålla egen bil för transport. Vi rekommenderar färdtjänst eller kollektiva färdemedel.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image