Tandvård

Du som har ett stort personligt omvårdnadsbehov kan har rätt till en munhälsobedömning varje år och nödvändig tandvård.

Region Östergötland och Finspångs kommun har slutit en överenskommelse om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade (LSS).

Den uppsökande verksamheten utförs av Folktandvården via upphandling som har avtal med Regionen. Den nödvändiga tandvården väljer du själv vem du vill ska utföra.

Sjuksköterskor och handläggare utfärdar intyg

Med ett stort personligt omvårdnadsbehov menas hjälp under större delen av dygnet. Sjuksköterskan inom kommunens hälso- och sjukvård kan utfärdar ett intyg om du har rätt till munvårdsbedömning. Även biståndshandläggarna inom äldreomsorg och LSS har rätt att utfärda intyg.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image