Behandlingsteamet

Behandlingsteamet är ett samarbete mellan Finspångs kommun och Region Östergötland. Teamet består av socialsekreterare, behandingsassistent samt sjuksköterska

Behandlingsteamet erbjuder öppenvårdsbehandling vid missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller tabletter. Behandlingen kan innefatta samtal enskilt eller i grupp, poliklinisk avgiftning, samt medicinsk rådgivning och behandling.
När det gäller psykisk ohälsa erbjuder Behandlingsteamet stödsamtal. Det kan gälla dig som är anhörig till någon som är beroende.

Vi vänder oss också till dig som varit utsatt för våld i nära relation.

Behandlingsmetod

 • CRA Community Reinforcement Approach.
  CRA är ett psykosocialt behandlingsprogram som främst utvecklats för personer med beroendetillstånd.
  Behandlingen sker enskilt eller i grupp.
 • ASI Addiction Severity Index
  Strukturerad intervju, kartläggning och uppföljning
 • MI Motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • MET Motivational Enhancement Therapy
  Motivationshöjande behandling

Alla kontakter är frivilliga och insatserna kostnadsfria, förutom körkortsintyg. Vårt arbete sker under sekretess.

Sekretess

Alla personliga uppgifter om dig är skyddade enligt lagen om sekretess. Detta innebär att endast personalen på socialtjänsten och du själv har rätt att se uppgifterna, och att de inte får lämnas ut utan ditt tillstånd.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image