Daglig verksamhet

Du som inte arbetar eller studerar och omfattas av personkrets ett eller två enligt LSS, har rätt till daglig verksamhet.

Insatsen vänder sig framför allt till personer i yrkesverksam ålder. Den har som syfte att bidra till personlig utveckling, stimulans och gemenskap samt främja delaktighet i samhället.

På den dagliga verksamheten arbetar du i egen takt och omfattning utefter din egen förmåga. Du har en eller flera handledare.

Du ansöker om insatser genom myndighetskontorets LSS handläggare, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image