Våra bostäder med särskilda service för vuxna

Bostäder med särskild service för vuxna är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Målet är att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. Bostaden hyrs av kommunen och du hyr i andra hand.

I boendet ingår stöd och service från personal utifrån dina behov. Det kan till exempel röra sig om stöd och träning med personlig omvårdnad eller att kunna utföra dina vardagliga sysslor såsom städ, tvätt och inköp.

Det personliga stödet för fritids- och kultursysselsättningar samt den sociala gemenskapen och kontakten med andra personer tillgodoses i första hand inom ramen för boendet. Personalen arbetar för att varje brukare i boendet får ett självständigt liv som är anpassat efter var och ens speciella behov, intresse och möjligheter.

Finspångs kommun har gruppbostäder och servicebostäder

Gruppbostad

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett alternativ för personer som har behov av personal dygnet runt, för sitt omvårdnads och/eller tillsynsbehov. Servicen i gruppbostaden ska täcka den boendes hela stödbehov.

Servicebostad

Servicebostäder är fullvärdiga bostäder som är samlade geografiskt, oftast i ett vanligt bostadsområde. De boende får stöd genom fast anställd personal, dygnet runt om behov finns av det. Denna boendeform ses som ett mellanting mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och kollektivt boende i en gruppbostad. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image