Bävervägen 13B, gruppbostad

Gruppbostaden är ett boende för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Gruppbostaden består av sju lägenheter.

Personal finns att tillgå dygnet runt.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:







FeedBackbutton image