Hemsjukvård

Kommunen  har huvudansvaret för hemsjukvården, det vill säga att ge den vård och omsorg som ska utföras i hemmet.

Kommunerna ansvarar för patienter som behöver hemsjukvård inklusive rehabilitering, hjälpmedel och psykiatri. Region Östergötland fortsätter att ansvara för den avancerade hemsjukvården, men kommunens personal kommer att utföra den.

Vem får hemsjukvård?

Den som inte kan ta sig till vårdcentralen eller mottagning men behöver hälso- och sjukvård i hemmet  får hemsjukvård av kommunen, medan den som kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning får hälso- och sjukvård av Region Östergötland.

Hemsjukvården

Hemsjukvården utgår från Metallen Sjöviksvägen 10-14 i Finspång och finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året för de patienter som är inskrivna.
Hemsjukvården kan komma på ett enstaka hembesök eller mer regelbundet besök beroende på behov.

Personal som arbetar inom kommunens hemsjukvård är distriktsköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt en dietist. Avtal finns med Regionens vårdhygien kring hygiensjukskötersinsatser i kommunens hälso- och sjukvård.

Rejmyre är ett undantag

I Rejmyre har ett avtal upprättats mellan Finspångs kommun och Region Östergötland som innebär att de distriktssköterskor som tidigare skötte hemsjukvården från Vårdcentralen i Rejmyre kommer att fortsätta göra det. För patienter i Rejmyre blir det alltså ingen förändring.

Avgift

Hembesöken är avgiftsbelagda och ingår i kommunens maxtaxa och är inkomstprövad.
Avgifter för vissa hjälpmedel och transporter av fasta hjälpmedel räknas inte in i maxtaxa utan kan tillkomma.

Vill Du veta mer?

Vill du veta mer om hemsjukvården i Finspångs kommun är du välkommen att kontakta enhetscheferna, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image