Barn och ungdom

Barn och ungdomar som lever i familjer där det förekommer våld upplever och bevittnar våldet. Många vuxna tror att barnen inte ser och hör det våld som förekommer - det stämmer inte. De flesta barn och ungdomar som lever i familjerna både ser och hör våldet. Det påverkar barnen och ger upphov till olika konsekvenser, både psykiska och fysiska.

  • Psykisk problematik som ångest, självdestruktivitet, aggressivitet och svårigheter i umgänget med andra samt koncentrationssvårigheter.
  • Fysiska problem kan vara astma, eksem, magont, sömnsvårigheter, huvudvärk.

Det kan även leda till rädslor, fobier och låg självkänsla. Barnen kan även ha större svårigheter i skolan och få sämre resultat.

Du är inte ensam - det finns stöd att få

Barn och unga som har levt med våld i familjen under lång tid och har utsatts för upprepade trauman kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom. De kan även själva bli utsatta för våld. Våld är ett brott och du som upplever det är ett brottsoffer.

  • Känner du dig ofta ledsen?
  • Har du hört din förälder blivit hotad eller slagen?
  • Har du själv blivit hotad eller slagen? 
  • Tror du att det är ditt fel?

Hur mamma och pappa har det tillsammans är viktigt för alla i familjen. Har du funderat på vart eller vem du kan prata med? Du är inte ensam och det finns stöd och hjälp att få. Du kan bland annat vända dig till de verksamheter som vi har samlat under rubriken Mer information till höger på sidan.

Stöd av Finspångs kommun och våra hjälpkontakter

Du kan också få stöd genom Finspångs kommun och våra hjälpkontakter

Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa barn och ungdomar som har upplevt och bevittnat våld. Nedan är några av dem som du kan ta hjälp av.

 

Verksamhet

Tjänst

Telefon

Myndighetskontoret

 

Socialsekreterare ger råd och stöd.

Tfn 0122-850 00

Familjeteamet

Ger samtalsstöd.

Tfn 0122- 853 10, 853 30

Ungdomshälsan

Ger samtalsstöd.

tfn 0122-852 95, måndag och torsdag

Skolsköterska
och skolkurator

Med dem kan du prata om det som känns jobbigt. De har tystnadsplikt.

Kontakta din skola

Socialjouren

Akuta problem under kvällar och helger.

Tfn 011-15 22 83

Hälso- och sjukvården

Vårdcentralen kan hjälpa till med kuratorskontakt som kan stödja och lyssna på dig.

Tfn 010-10 59 260
Vadagar kl. 8.00-16.00

Polisen

Om något akut händer kan du ringa polisen. Polisen tar också hand om anmälningar av brott och kan ge vägledning.

Tfn 114 114

Vid akut situation 112

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image