För dig som är utsatt för våld

Har du blivit utsatt för våld? Känner du dig hotad, rädd eller isolerad?

Att vara utsatt för våld är att vara utsatt för brott. Våldet ger upphov till konsekvenser och är ett trauma. Reaktioner som rädsla, skräck och hjälplöshet är normala. Under den tid våldet pågår och även efter det att det har upphört kan det ge symtom som till exempel:

 • Fysiska; magproblem, svårigheter att äta och sova, yrsel, bröst- ryggproblem, huvudvärk, utmattning.
 • Psykiska och känslomässiga; sorg, skuld, skam, ångest, irritation, återkommande mardrömmar, ensamhetskänsla, koncentrationssvårigheter, förvirring, maktlöshet, rädsla som förlamar, lättskrämdhet och depression.
 • Relationsmässiga; svårt att känna tillit, kritiska känslor mot andra, främlingskap mot familj och vänner samt arbetskamrater. 

Råd till dig som utsätts för våld

 • För dagbok
  Anteckna varje gång han/hon slår och hotar dig eller barnen med datum. Detta är viktigt till exempel om du väljer att polisanmäla.
 • Berätta för någon
  Tala med någon du har förtroende för om vad du är med om. Även om du inte orkar göra något åt saken just nu finns det i alla fall någon som vet hur du har det.
 • Uppsök läkare för undersökning och vård
  Våga berätta för läkaren om vad du har varit med om. Kräv att läkaren fotograferar synliga skador. Även om du inte vill polisanmäla just nu finns det dokumentation om du senare väljer att anmäla.
 • Ha saker tillgängliga om du måste lämna hemmet
  Identitetshandlingar för dig och dina barn. Andra handlingar som är viktiga för er. Eventuellt viktiga medicinska dokument, recept och mediciner. Telefonnummer och adresser som kan vara speciellt viktiga, Kontobevis, kreditkort och liknande. Nycklar till hemmet.
 • När du har lämnat bostaden
  Avsluta alla abonnemang i ditt namn som är knutna till bostaden. Ändra postadress.
 • Vid skilsmässa
  Om du bestämmer dig för att ansöka om skilsmässa och har gemensamma barn anlita en egen advokat.

Stöd av Finspångs kommun och våra hjälpkontakter

Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa kvinnor, barn och män som lever med eller har upplevt våld.

Under rubriken Mer information till höger på sidan hittar du verksamheter du kan ringa för stöd. Nedan listar vi verksamheter i Finspångs kommun som du kan vända dig till.

 

Verksamhet

Tjänst

Telefon

Myndighetskontoret

Prata med en socialsekreterare. (Kontoret kan ge dig biståndsbeslut för att komma få skyddat boende).

Tfn 0122-850 00

Familjeteamet

Ger stöd till dig med barn. Även barn kan få stödsamtal.

Tfn 0122-853 10, 853 30

Behandlingsteamet

Ger stöd till dig utan barn.

Tfn 0122-853 00

Socialjouren

Hjälper dig med akuta problem på kvällar och helger.

Tfn 011-15 22 83

Hälso- och sjukvården

Jourmottagningen är öppen alla dagar kl. 8.00-21.00. Önskar du kuratorskontakt och det inte är akut ring vårdcentralen vardagar kl 8.00-16.00.

Jourmottagningen, tfn 010-10 42 600

Vårdcentralen, tfn 010-10 59 260

 

Polisen

Utreder och tar emot anmälningar. Kan ge vägledning, erbjuda trygghetspaket efter hot och riskbedömningar. De kontaktar åklagare och beställer rättsintyg (utförlig dokumentation av skador) och tar emot ansökan om besöksförbud.

Tfn 114 114

Akut situation 112

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:







FeedBackbutton image